สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2018   28  
2 Jun 2018   24  
3 Jun 2018   33  
4 Jun 2018   41  
5 Jun 2018   41  
6 Jun 2018   36  
7 Jun 2018   45  
8 Jun 2018   35  
9 Jun 2018   27  
10 Jun 2018   26  
11 Jun 2018   44  
12 Jun 2018   47  
13 Jun 2018   42  
14 Jun 2018   42  
15 Jun 2018   41  
16 Jun 2018   26  
17 Jun 2018   24  
18 Jun 2018   46  
19 Jun 2018   28  
20 Jun 2018   35  
21 Jun 2018   5  
22 Jun 2018   0  
23 Jun 2018   0  
24 Jun 2018   0  
25 Jun 2018   0  
26 Jun 2018   0  
27 Jun 2018   0  
28 Jun 2018   0  
29 Jun 2018   0  
30 Jun 2018   0