สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   25  
2 Jul 2018   29  
3 Jul 2018   30  
4 Jul 2018   41  
5 Jul 2018   32  
6 Jul 2018   35  
7 Jul 2018   38  
8 Jul 2018   37  
9 Jul 2018   48  
10 Jul 2018   28  
11 Jul 2018   27  
12 Jul 2018   35  
13 Jul 2018   48  
14 Jul 2018   36  
15 Jul 2018   22  
16 Jul 2018   38  
17 Jul 2018   39  
18 Jul 2018   39  
19 Jul 2018   37  
20 Jul 2018   35  
21 Jul 2018   51  
22 Jul 2018   60  
23 Jul 2018   42  
24 Jul 2018   0  
25 Jul 2018   0  
26 Jul 2018   0  
27 Jul 2018   0  
28 Jul 2018   0  
29 Jul 2018   0  
30 Jul 2018   0  
31 Jul 2018   0