สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2017 1304  
Feb 2017 1336  
Mar 2017 1591  
Apr 2017 1649  
May 2017 1679  
Jun 2017 1120  
Jul 2017 0  
Aug 2017 0  
Sep 2017 0  
Oct 2017 0  
Nov 2017 0  
Dec 2017 0