สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2018 985  
Feb 2018 1055  
Mar 2018 1519  
Apr 2018 995  
May 2018 0  
Jun 2018 0  
Jul 2018 0  
Aug 2018 0  
Sep 2018 0  
Oct 2018 0  
Nov 2018 0  
Dec 2018 0