สินค้าและบริการ

Chemical cleaning
Dryice Cleaning
Column Cleaning
Heat Exchanger cleaning
Hydraulic Torque wrench
Ship & Rig Cleaning
Tank & Vessel Cleaning
Spray booth Cleaning
Pipe line cleaning
Re-Tube and Fabrication
Fabrication
Whip check
Protection Suit
Hydraulic Torque wrench
Condenser Cleaning
Gas detector
Clean Fin Fan
Pump high pressure water jet
Semi Auto And Auto Box
Protection Suit
Pump 250 bar diesel
Unit High pressure water 250 bar up to 2800 bar
Hydraulic Torque
High pressure water jet
สลิงกันสะบัด พร้อมใบรับรองแรงดึง
เครื่องวัดแก๊สสำหรับขายและเช่า
ชุดป้องกันน้ำแรงดันสูง
บริการทำความสะอาดอุตสาหกรรม
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
เครื่องตัดน๊อต (Hydraulic Nut splitter) สำหรับเช่า
ไฟกันระเบิด
ชุดป้องกันสารเคมี
ไฟฉายส่องสว่างสำหรับ กิจกรรม Outdoor ทำงานในอุตสาหกรรม

บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd