สินค้าและบริการ |

อบรมความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ(4ผู้)

อบรมความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ(4ผู้) สำหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ/เฝ้าระวัง ผู้ปฎิบัติงาน โดยหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานจริงในที่อับอากาศมากว่า10ปี


บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd