สินค้าและบริการ |

Pipe line cleaning

ให้บริการล้างท่อด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (Max 2800 bar)เพื่อแก้ไขปัญหาท่อตัน หรือมีสิ่งสกปรก


บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd