สินค้าและบริการ |

อบรมความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ

อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ(4 ผู้) สำหรับ
1. ผู้อนุญาต
2. ผู้ควบคุมงาน
3. ผู้ช่วยเหลือ/เฝ้าระวัง
4. ผู้ปฏิบัติงาน
โดยหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและวิทยากรที่มีประสบการณ์
ทำงานจริงในที่อับอากาศมากกว่า 10 ปี


บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd