สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2016   0  
2 Dec 2016   0  
3 Dec 2016   0  
4 Dec 2016   0  
5 Dec 2016   0  
6 Dec 2016   0  
7 Dec 2016   0  
8 Dec 2016   0  
9 Dec 2016   0  
10 Dec 2016   0  
11 Dec 2016   0  
12 Dec 2016   0  
13 Dec 2016   0  
14 Dec 2016   0  
15 Dec 2016   0  
16 Dec 2016   0  
17 Dec 2016   0  
18 Dec 2016   0  
19 Dec 2016   0  
20 Dec 2016   0  
21 Dec 2016   0  
22 Dec 2016   4  
23 Dec 2016   24  
24 Dec 2016   65  
25 Dec 2016   63  
26 Dec 2016   40  
27 Dec 2016   54  
28 Dec 2016   50  
29 Dec 2016   56  
30 Dec 2016   38  
31 Dec 2016   44