สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2017   43  
2 Jan 2017   43  
3 Jan 2017   51  
4 Jan 2017   47  
5 Jan 2017   49  
6 Jan 2017   35  
7 Jan 2017   45  
8 Jan 2017   37  
9 Jan 2017   50  
10 Jan 2017   39  
11 Jan 2017   32  
12 Jan 2017   39  
13 Jan 2017   32  
14 Jan 2017   51  
15 Jan 2017   36  
16 Jan 2017   41  
17 Jan 2017   54  
18 Jan 2017   57  
19 Jan 2017   63  
20 Jan 2017   53  
21 Jan 2017   48  
22 Jan 2017   29  
23 Jan 2017   39  
24 Jan 2017   50  
25 Jan 2017   25  
26 Jan 2017   35  
27 Jan 2017   45  
28 Jan 2017   36  
29 Jan 2017   42  
30 Jan 2017   32  
31 Jan 2017   26