สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2017   7  
2 Oct 2017   12  
3 Oct 2017   20  
4 Oct 2017   2  
5 Oct 2017   7  
6 Oct 2017   5  
7 Oct 2017   3  
8 Oct 2017   8  
9 Oct 2017   3  
10 Oct 2017   20  
11 Oct 2017   8  
12 Oct 2017   19  
13 Oct 2017   39  
14 Oct 2017   41  
15 Oct 2017   29  
16 Oct 2017   32  
17 Oct 2017   39  
18 Oct 2017   29  
19 Oct 2017   40  
20 Oct 2017   25  
21 Oct 2017   35  
22 Oct 2017   24  
23 Oct 2017   21  
24 Oct 2017   36  
25 Oct 2017   33  
26 Oct 2017   32  
27 Oct 2017   37  
28 Oct 2017   38  
29 Oct 2017   32  
30 Oct 2017   28  
31 Oct 2017   25