สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2017   35  
2 Nov 2017   38  
3 Nov 2017   36  
4 Nov 2017   30  
5 Nov 2017   26  
6 Nov 2017   35  
7 Nov 2017   28  
8 Nov 2017   33  
9 Nov 2017   42  
10 Nov 2017   36  
11 Nov 2017   43  
12 Nov 2017   44  
13 Nov 2017   42  
14 Nov 2017   37  
15 Nov 2017   33  
16 Nov 2017   31  
17 Nov 2017   25  
18 Nov 2017   55  
19 Nov 2017   31  
20 Nov 2017   50  
21 Nov 2017   40  
22 Nov 2017   35  
23 Nov 2017   39  
24 Nov 2017   29  
25 Nov 2017   35  
26 Nov 2017   31  
27 Nov 2017   22  
28 Nov 2017   29  
29 Nov 2017   40  
30 Nov 2017   26