สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2017   37  
2 Dec 2017   30  
3 Dec 2017   26  
4 Dec 2017   22  
5 Dec 2017   26  
6 Dec 2017   40  
7 Dec 2017   32  
8 Dec 2017   30  
9 Dec 2017   22  
10 Dec 2017   21  
11 Dec 2017   31  
12 Dec 2017   21  
13 Dec 2017   38  
14 Dec 2017   32  
15 Dec 2017   36  
16 Dec 2017   19  
17 Dec 2017   24  
18 Dec 2017   37  
19 Dec 2017   35  
20 Dec 2017   35  
21 Dec 2017   34  
22 Dec 2017   41  
23 Dec 2017   18  
24 Dec 2017   26  
25 Dec 2017   25  
26 Dec 2017   42  
27 Dec 2017   29  
28 Dec 2017   34  
29 Dec 2017   17  
30 Dec 2017   31  
31 Dec 2017   28