สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2017   35  
2 Feb 2017   39  
3 Feb 2017   45  
4 Feb 2017   45  
5 Feb 2017   50  
6 Feb 2017   41  
7 Feb 2017   41  
8 Feb 2017   70  
9 Feb 2017   51  
10 Feb 2017   53  
11 Feb 2017   53  
12 Feb 2017   70  
13 Feb 2017   49  
14 Feb 2017   38  
15 Feb 2017   42  
16 Feb 2017   45  
17 Feb 2017   44  
18 Feb 2017   53  
19 Feb 2017   40  
20 Feb 2017   51  
21 Feb 2017   36  
22 Feb 2017   50  
23 Feb 2017   46  
24 Feb 2017   48  
25 Feb 2017   41  
26 Feb 2017   43  
27 Feb 2017   57  
28 Feb 2017   60