สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2017   45  
2 Mar 2017   47  
3 Mar 2017   40  
4 Mar 2017   48  
5 Mar 2017   42  
6 Mar 2017   49  
7 Mar 2017   54  
8 Mar 2017   57  
9 Mar 2017   62  
10 Mar 2017   60  
11 Mar 2017   43  
12 Mar 2017   54  
13 Mar 2017   42  
14 Mar 2017   57  
15 Mar 2017   64  
16 Mar 2017   52  
17 Mar 2017   59  
18 Mar 2017   40  
19 Mar 2017   44  
20 Mar 2017   61  
21 Mar 2017   42  
22 Mar 2017   55  
23 Mar 2017   54  
24 Mar 2017   69  
25 Mar 2017   51  
26 Mar 2017   36  
27 Mar 2017   70  
28 Mar 2017   42  
29 Mar 2017   39  
30 Mar 2017   71  
31 Mar 2017   42