สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2017   48  
2 Apr 2017   34  
3 Apr 2017   63  
4 Apr 2017   43  
5 Apr 2017   51  
6 Apr 2017   40  
7 Apr 2017   23  
8 Apr 2017   46  
9 Apr 2017   43  
10 Apr 2017   46  
11 Apr 2017   39  
12 Apr 2017   41  
13 Apr 2017   286  
14 Apr 2017   103  
15 Apr 2017   47  
16 Apr 2017   42  
17 Apr 2017   33  
18 Apr 2017   52  
19 Apr 2017   42  
20 Apr 2017   49  
21 Apr 2017   42  
22 Apr 2017   55  
23 Apr 2017   36  
24 Apr 2017   56  
25 Apr 2017   37  
26 Apr 2017   49  
27 Apr 2017   61  
28 Apr 2017   53  
29 Apr 2017   40  
30 Apr 2017   49