สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2017   69  
2 May 2017   42  
3 May 2017   52  
4 May 2017   79  
5 May 2017   76  
6 May 2017   38  
7 May 2017   63  
8 May 2017   66  
9 May 2017   55  
10 May 2017   71  
11 May 2017   42  
12 May 2017   70  
13 May 2017   62  
14 May 2017   56  
15 May 2017   94  
16 May 2017   65  
17 May 2017   62  
18 May 2017   63  
19 May 2017   59  
20 May 2017   43  
21 May 2017   68  
22 May 2017   45  
23 May 2017   42  
24 May 2017   44  
25 May 2017   35  
26 May 2017   34  
27 May 2017   23  
28 May 2017   40  
29 May 2017   34  
30 May 2017   44  
31 May 2017   43