สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2017   44  
2 Jun 2017   56  
3 Jun 2017   52  
4 Jun 2017   35  
5 Jun 2017   49  
6 Jun 2017   40  
7 Jun 2017   45  
8 Jun 2017   75  
9 Jun 2017   70  
10 Jun 2017   64  
11 Jun 2017   50  
12 Jun 2017   41  
13 Jun 2017   46  
14 Jun 2017   38  
15 Jun 2017   39  
16 Jun 2017   46  
17 Jun 2017   35  
18 Jun 2017   39  
19 Jun 2017   46  
20 Jun 2017   55  
21 Jun 2017   52  
22 Jun 2017   49  
23 Jun 2017   45  
24 Jun 2017   51  
25 Jun 2017   35  
26 Jun 2017   69  
27 Jun 2017   40  
28 Jun 2017   45  
29 Jun 2017   28  
30 Jun 2017   37