สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2017   54  
2 Jul 2017   41  
3 Jul 2017   32  
4 Jul 2017   47  
5 Jul 2017   55  
6 Jul 2017   39  
7 Jul 2017   52  
8 Jul 2017   46  
9 Jul 2017   25  
10 Jul 2017   36  
11 Jul 2017   44  
12 Jul 2017   53  
13 Jul 2017   45  
14 Jul 2017   38  
15 Jul 2017   32  
16 Jul 2017   35  
17 Jul 2017   34  
18 Jul 2017   46  
19 Jul 2017   52  
20 Jul 2017   42  
21 Jul 2017   33  
22 Jul 2017   31  
23 Jul 2017   27  
24 Jul 2017   49  
25 Jul 2017   33  
26 Jul 2017   33  
27 Jul 2017   49  
28 Jul 2017   36  
29 Jul 2017   28  
30 Jul 2017   33  
31 Jul 2017   31