สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2017   42  
2 Aug 2017   39  
3 Aug 2017   40  
4 Aug 2017   41  
5 Aug 2017   28  
6 Aug 2017   33  
7 Aug 2017   32  
8 Aug 2017   41  
9 Aug 2017   47  
10 Aug 2017   54  
11 Aug 2017   29  
12 Aug 2017   7  
13 Aug 2017   3  
14 Aug 2017   20  
15 Aug 2017   7  
16 Aug 2017   10  
17 Aug 2017   6  
18 Aug 2017   4  
19 Aug 2017   5  
20 Aug 2017   2  
21 Aug 2017   16  
22 Aug 2017   27  
23 Aug 2017   4  
24 Aug 2017   5  
25 Aug 2017   3  
26 Aug 2017   6  
27 Aug 2017   3  
28 Aug 2017   6  
29 Aug 2017   10  
30 Aug 2017   7  
31 Aug 2017   7