สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2017   6  
2 Sep 2017   9  
3 Sep 2017   3  
4 Sep 2017   7  
5 Sep 2017   12  
6 Sep 2017   12  
7 Sep 2017   13  
8 Sep 2017   19  
9 Sep 2017   19  
10 Sep 2017   4  
11 Sep 2017   17  
12 Sep 2017   16  
13 Sep 2017   12  
14 Sep 2017   17  
15 Sep 2017   21  
16 Sep 2017   6  
17 Sep 2017   14  
18 Sep 2017   6  
19 Sep 2017   17  
20 Sep 2017   13  
21 Sep 2017   6  
22 Sep 2017   6  
23 Sep 2017   3  
24 Sep 2017   4  
25 Sep 2017   4  
26 Sep 2017   8  
27 Sep 2017   10  
28 Sep 2017   14  
29 Sep 2017   5  
30 Sep 2017   19