สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2018   22  
2 Jan 2018   19  
3 Jan 2018   33  
4 Jan 2018   35  
5 Jan 2018   24  
6 Jan 2018   17  
7 Jan 2018   56  
8 Jan 2018   27  
9 Jan 2018   48  
10 Jan 2018   30  
11 Jan 2018   25  
12 Jan 2018   29  
13 Jan 2018   27  
14 Jan 2018   15  
15 Jan 2018   32  
16 Jan 2018   34  
17 Jan 2018   34  
18 Jan 2018   28  
19 Jan 2018   41  
20 Jan 2018   26  
21 Jan 2018   26  
22 Jan 2018   55  
23 Jan 2018   54  
24 Jan 2018   37  
25 Jan 2018   21  
26 Jan 2018   45  
27 Jan 2018   25  
28 Jan 2018   33  
29 Jan 2018   30  
30 Jan 2018   25  
31 Jan 2018   32