สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   37  
2 Oct 2018   36  
3 Oct 2018   38  
4 Oct 2018   37  
5 Oct 2018   26  
6 Oct 2018   26  
7 Oct 2018   40  
8 Oct 2018   32  
9 Oct 2018   39  
10 Oct 2018   64  
11 Oct 2018   44  
12 Oct 2018   47  
13 Oct 2018   37  
14 Oct 2018   24  
15 Oct 2018   40  
16 Oct 2018   47  
17 Oct 2018   49  
18 Oct 2018   32  
19 Oct 2018   44  
20 Oct 2018   33  
21 Oct 2018   35  
22 Oct 2018   46  
23 Oct 2018   46  
24 Oct 2018   31  
25 Oct 2018   37  
26 Oct 2018   39  
27 Oct 2018   35  
28 Oct 2018   36  
29 Oct 2018   46  
30 Oct 2018   55  
31 Oct 2018   46