สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   119  
2 Nov 2018   106  
3 Nov 2018   58  
4 Nov 2018   49  
5 Nov 2018   75  
6 Nov 2018   133  
7 Nov 2018   129  
8 Nov 2018   144  
9 Nov 2018   140  
10 Nov 2018   131  
11 Nov 2018   132  
12 Nov 2018   142  
13 Nov 2018   128  
14 Nov 2018   143  
15 Nov 2018   141  
16 Nov 2018   144  
17 Nov 2018   141  
18 Nov 2018   130  
19 Nov 2018   133  
20 Nov 2018   65  
21 Nov 2018   75  
22 Nov 2018   50  
23 Nov 2018   37  
24 Nov 2018   30  
25 Nov 2018   37  
26 Nov 2018   50  
27 Nov 2018   39  
28 Nov 2018   58  
29 Nov 2018   38  
30 Nov 2018   63