สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   123  
2 Dec 2018   115  
3 Dec 2018   150  
4 Dec 2018   126  
5 Dec 2018   51  
6 Dec 2018   68  
7 Dec 2018   92  
8 Dec 2018   85  
9 Dec 2018   79  
10 Dec 2018   81  
11 Dec 2018   73  
12 Dec 2018   145  
13 Dec 2018   131  
14 Dec 2018   134  
15 Dec 2018   107  
16 Dec 2018   65  
17 Dec 2018   65  
18 Dec 2018   82  
19 Dec 2018   98  
20 Dec 2018   111  
21 Dec 2018   126  
22 Dec 2018   103  
23 Dec 2018   83  
24 Dec 2018   93  
25 Dec 2018   108  
26 Dec 2018   105  
27 Dec 2018   113  
28 Dec 2018   128  
29 Dec 2018   155  
30 Dec 2018   143  
31 Dec 2018   102