สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2018   33  
2 Feb 2018   24  
3 Feb 2018   28  
4 Feb 2018   29  
5 Feb 2018   38  
6 Feb 2018   16  
7 Feb 2018   33  
8 Feb 2018   67  
9 Feb 2018   45  
10 Feb 2018   28  
11 Feb 2018   30  
12 Feb 2018   46  
13 Feb 2018   35  
14 Feb 2018   55  
15 Feb 2018   57  
16 Feb 2018   35  
17 Feb 2018   36  
18 Feb 2018   38  
19 Feb 2018   34  
20 Feb 2018   40  
21 Feb 2018   41  
22 Feb 2018   53  
23 Feb 2018   33  
24 Feb 2018   30  
25 Feb 2018   40  
26 Feb 2018   42  
27 Feb 2018   30  
28 Feb 2018   39