สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2018   75  
2 Apr 2018   98  
3 Apr 2018   45  
4 Apr 2018   48  
5 Apr 2018   61  
6 Apr 2018   66  
7 Apr 2018   45  
8 Apr 2018   54  
9 Apr 2018   55  
10 Apr 2018   54  
11 Apr 2018   47  
12 Apr 2018   49  
13 Apr 2018   52  
14 Apr 2018   43  
15 Apr 2018   39  
16 Apr 2018   51  
17 Apr 2018   50  
18 Apr 2018   41  
19 Apr 2018   33  
20 Apr 2018   37  
21 Apr 2018   42  
22 Apr 2018   28  
23 Apr 2018   30  
24 Apr 2018   39  
25 Apr 2018   43  
26 Apr 2018   37  
27 Apr 2018   38  
28 Apr 2018   26  
29 Apr 2018   42  
30 Apr 2018   45