สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2018   43  
2 May 2018   47  
3 May 2018   38  
4 May 2018   41  
5 May 2018   37  
6 May 2018   47  
7 May 2018   62  
8 May 2018   50  
9 May 2018   40  
10 May 2018   67  
11 May 2018   58  
12 May 2018   85  
13 May 2018   46  
14 May 2018   53  
15 May 2018   48  
16 May 2018   72  
17 May 2018   68  
18 May 2018   46  
19 May 2018   54  
20 May 2018   63  
21 May 2018   46  
22 May 2018   47  
23 May 2018   64  
24 May 2018   45  
25 May 2018   34  
26 May 2018   36  
27 May 2018   35  
28 May 2018   24  
29 May 2018   18  
30 May 2018   66  
31 May 2018   26