สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   25  
2 Jul 2018   29  
3 Jul 2018   30  
4 Jul 2018   41  
5 Jul 2018   32  
6 Jul 2018   35  
7 Jul 2018   38  
8 Jul 2018   37  
9 Jul 2018   48  
10 Jul 2018   28  
11 Jul 2018   27  
12 Jul 2018   35  
13 Jul 2018   48  
14 Jul 2018   36  
15 Jul 2018   22  
16 Jul 2018   38  
17 Jul 2018   39  
18 Jul 2018   39  
19 Jul 2018   37  
20 Jul 2018   35  
21 Jul 2018   51  
22 Jul 2018   60  
23 Jul 2018   52  
24 Jul 2018   26  
25 Jul 2018   26  
26 Jul 2018   43  
27 Jul 2018   42  
28 Jul 2018   54  
29 Jul 2018   45  
30 Jul 2018   40  
31 Jul 2018   34