สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   29  
2 Aug 2018   74  
3 Aug 2018   29  
4 Aug 2018   25  
5 Aug 2018   51  
6 Aug 2018   46  
7 Aug 2018   31  
8 Aug 2018   49  
9 Aug 2018   60  
10 Aug 2018   44  
11 Aug 2018   24  
12 Aug 2018   23  
13 Aug 2018   36  
14 Aug 2018   45  
15 Aug 2018   50  
16 Aug 2018   37  
17 Aug 2018   50  
18 Aug 2018   35  
19 Aug 2018   41  
20 Aug 2018   78  
21 Aug 2018   50  
22 Aug 2018   44  
23 Aug 2018   37  
24 Aug 2018   54  
25 Aug 2018   44  
26 Aug 2018   32  
27 Aug 2018   37  
28 Aug 2018   31  
29 Aug 2018   45  
30 Aug 2018   52  
31 Aug 2018   46