สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   42  
2 Sep 2018   36  
3 Sep 2018   46  
4 Sep 2018   89  
5 Sep 2018   36  
6 Sep 2018   36  
7 Sep 2018   51  
8 Sep 2018   43  
9 Sep 2018   33  
10 Sep 2018   85  
11 Sep 2018   83  
12 Sep 2018   74  
13 Sep 2018   72  
14 Sep 2018   55  
15 Sep 2018   65  
16 Sep 2018   49  
17 Sep 2018   31  
18 Sep 2018   39  
19 Sep 2018   41  
20 Sep 2018   50  
21 Sep 2018   49  
22 Sep 2018   33  
23 Sep 2018   31  
24 Sep 2018   37  
25 Sep 2018   62  
26 Sep 2018   56  
27 Sep 2018   27  
28 Sep 2018   38  
29 Sep 2018   56  
30 Sep 2018   55