สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   38  
2 Jan 2019   85  
3 Jan 2019   155  
4 Jan 2019   140  
5 Jan 2019   145  
6 Jan 2019   144  
7 Jan 2019   114  
8 Jan 2019   95  
9 Jan 2019   141  
10 Jan 2019   141  
11 Jan 2019   140  
12 Jan 2019   135  
13 Jan 2019   159  
14 Jan 2019   143  
15 Jan 2019   151  
16 Jan 2019   151  
17 Jan 2019   145  
18 Jan 2019   146  
19 Jan 2019   141  
20 Jan 2019   131  
21 Jan 2019   189  
22 Jan 2019   154  
23 Jan 2019   156  
24 Jan 2019   131  
25 Jan 2019   145  
26 Jan 2019   136  
27 Jan 2019   148  
28 Jan 2019   146  
29 Jan 2019   104  
30 Jan 2019   45  
31 Jan 2019   77