สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   32  
2 Oct 2019   44  
3 Oct 2019   35  
4 Oct 2019   39  
5 Oct 2019   50  
6 Oct 2019   39  
7 Oct 2019   43  
8 Oct 2019   34  
9 Oct 2019   44  
10 Oct 2019   46  
11 Oct 2019   40  
12 Oct 2019   45  
13 Oct 2019   15  
14 Oct 2019   38  
15 Oct 2019   42  
16 Oct 2019   46  
17 Oct 2019   32  
18 Oct 2019   41  
19 Oct 2019   31  
20 Oct 2019   48  
21 Oct 2019   52  
22 Oct 2019   33  
23 Oct 2019   36  
24 Oct 2019   47  
25 Oct 2019   47  
26 Oct 2019   40  
27 Oct 2019   32  
28 Oct 2019   44  
29 Oct 2019   43  
30 Oct 2019   43  
31 Oct 2019   44