สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   34  
2 Nov 2019   56  
3 Nov 2019   28  
4 Nov 2019   34  
5 Nov 2019   29  
6 Nov 2019   54  
7 Nov 2019   95  
8 Nov 2019   43  
9 Nov 2019   35  
10 Nov 2019   23  
11 Nov 2019   22  
12 Nov 2019   52  
13 Nov 2019   46  
14 Nov 2019   46  
15 Nov 2019   40  
16 Nov 2019   35  
17 Nov 2019   36  
18 Nov 2019   44  
19 Nov 2019   63  
20 Nov 2019   57  
21 Nov 2019   56  
22 Nov 2019   100  
23 Nov 2019   134  
24 Nov 2019   33  
25 Nov 2019   48  
26 Nov 2019   50  
27 Nov 2019   63  
28 Nov 2019   47  
29 Nov 2019   54  
30 Nov 2019   38