สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   51  
2 Dec 2019   49  
3 Dec 2019   45  
4 Dec 2019   43  
5 Dec 2019   25  
6 Dec 2019   50  
7 Dec 2019   41  
8 Dec 2019   35  
9 Dec 2019   49  
10 Dec 2019   64  
11 Dec 2019   35  
12 Dec 2019   70  
13 Dec 2019   52  
14 Dec 2019   46  
15 Dec 2019   52  
16 Dec 2019   75  
17 Dec 2019   58  
18 Dec 2019   43  
19 Dec 2019   68  
20 Dec 2019   70  
21 Dec 2019   47  
22 Dec 2019   41  
23 Dec 2019   31  
24 Dec 2019   43  
25 Dec 2019   52  
26 Dec 2019   48  
27 Dec 2019   51  
28 Dec 2019   46  
29 Dec 2019   48  
30 Dec 2019   33  
31 Dec 2019   35