สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   66  
2 Feb 2019   62  
3 Feb 2019   46  
4 Feb 2019   60  
5 Feb 2019   59  
6 Feb 2019   60  
7 Feb 2019   64  
8 Feb 2019   67  
9 Feb 2019   46  
10 Feb 2019   41  
11 Feb 2019   63  
12 Feb 2019   64  
13 Feb 2019   68  
14 Feb 2019   61  
15 Feb 2019   73  
16 Feb 2019   49  
17 Feb 2019   36  
18 Feb 2019   56  
19 Feb 2019   36  
20 Feb 2019   54  
21 Feb 2019   47  
22 Feb 2019   53  
23 Feb 2019   39  
24 Feb 2019   41  
25 Feb 2019   57  
26 Feb 2019   67  
27 Feb 2019   59  
28 Feb 2019   63