สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   63  
2 Apr 2019   81  
3 Apr 2019   88  
4 Apr 2019   75  
5 Apr 2019   67  
6 Apr 2019   70  
7 Apr 2019   43  
8 Apr 2019   49  
9 Apr 2019   53  
10 Apr 2019   43  
11 Apr 2019   41  
12 Apr 2019   42  
13 Apr 2019   19  
14 Apr 2019   47  
15 Apr 2019   47  
16 Apr 2019   37  
17 Apr 2019   80  
18 Apr 2019   89  
19 Apr 2019   83  
20 Apr 2019   67  
21 Apr 2019   42  
22 Apr 2019   64  
23 Apr 2019   80  
24 Apr 2019   63  
25 Apr 2019   53  
26 Apr 2019   73  
27 Apr 2019   34  
28 Apr 2019   47  
29 Apr 2019   59  
30 Apr 2019   36