สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   41  
2 May 2019   32  
3 May 2019   44  
4 May 2019   57  
5 May 2019   41  
6 May 2019   38  
7 May 2019   45  
8 May 2019   46  
9 May 2019   51  
10 May 2019   47  
11 May 2019   54  
12 May 2019   30  
13 May 2019   51  
14 May 2019   49  
15 May 2019   36  
16 May 2019   50  
17 May 2019   37  
18 May 2019   55  
19 May 2019   42  
20 May 2019   22  
21 May 2019   31  
22 May 2019   47  
23 May 2019   52  
24 May 2019   54  
25 May 2019   37  
26 May 2019   30  
27 May 2019   35  
28 May 2019   49  
29 May 2019   47  
30 May 2019   40  
31 May 2019   35