สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   55  
2 Jun 2019   45  
3 Jun 2019   44  
4 Jun 2019   46  
5 Jun 2019   45  
6 Jun 2019   39  
7 Jun 2019   48  
8 Jun 2019   24  
9 Jun 2019   58  
10 Jun 2019   42  
11 Jun 2019   35  
12 Jun 2019   43  
13 Jun 2019   51  
14 Jun 2019   30  
15 Jun 2019   34  
16 Jun 2019   47  
17 Jun 2019   63  
18 Jun 2019   47  
19 Jun 2019   54  
20 Jun 2019   33  
21 Jun 2019   31  
22 Jun 2019   39  
23 Jun 2019   25  
24 Jun 2019   25  
25 Jun 2019   34  
26 Jun 2019   35  
27 Jun 2019   48  
28 Jun 2019   51  
29 Jun 2019   33  
30 Jun 2019   52