สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   45  
2 Jul 2019   31  
3 Jul 2019   40  
4 Jul 2019   34  
5 Jul 2019   28  
6 Jul 2019   43  
7 Jul 2019   36  
8 Jul 2019   47  
9 Jul 2019   35  
10 Jul 2019   29  
11 Jul 2019   61  
12 Jul 2019   55  
13 Jul 2019   34  
14 Jul 2019   32  
15 Jul 2019   50  
16 Jul 2019   42  
17 Jul 2019   37  
18 Jul 2019   48  
19 Jul 2019   36  
20 Jul 2019   36  
21 Jul 2019   39  
22 Jul 2019   32  
23 Jul 2019   53  
24 Jul 2019   49  
25 Jul 2019   42  
26 Jul 2019   32  
27 Jul 2019   47  
28 Jul 2019   35  
29 Jul 2019   42  
30 Jul 2019   49  
31 Jul 2019   47