สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   55  
2 Aug 2019   45  
3 Aug 2019   34  
4 Aug 2019   41  
5 Aug 2019   33  
6 Aug 2019   37  
7 Aug 2019   49  
8 Aug 2019   42  
9 Aug 2019   62  
10 Aug 2019   51  
11 Aug 2019   28  
12 Aug 2019   33  
13 Aug 2019   38  
14 Aug 2019   44  
15 Aug 2019   40  
16 Aug 2019   21  
17 Aug 2019   32  
18 Aug 2019   21  
19 Aug 2019   29  
20 Aug 2019   43  
21 Aug 2019   41  
22 Aug 2019   36  
23 Aug 2019   42  
24 Aug 2019   33  
25 Aug 2019   21  
26 Aug 2019   27  
27 Aug 2019   34  
28 Aug 2019   41  
29 Aug 2019   36  
30 Aug 2019   46  
31 Aug 2019   28