สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   23  
2 Sep 2019   27  
3 Sep 2019   21  
4 Sep 2019   37  
5 Sep 2019   57  
6 Sep 2019   65  
7 Sep 2019   43  
8 Sep 2019   39  
9 Sep 2019   37  
10 Sep 2019   35  
11 Sep 2019   48  
12 Sep 2019   59  
13 Sep 2019   51  
14 Sep 2019   45  
15 Sep 2019   52  
16 Sep 2019   36  
17 Sep 2019   38  
18 Sep 2019   34  
19 Sep 2019   27  
20 Sep 2019   53  
21 Sep 2019   40  
22 Sep 2019   35  
23 Sep 2019   44  
24 Sep 2019   31  
25 Sep 2019   56  
26 Sep 2019   63  
27 Sep 2019   60  
28 Sep 2019   42  
29 Sep 2019   38  
30 Sep 2019   42