สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   31  
2 Jan 2020   29  
3 Jan 2020   43  
4 Jan 2020   35  
5 Jan 2020   47  
6 Jan 2020   69  
7 Jan 2020   37  
8 Jan 2020   33  
9 Jan 2020   40  
10 Jan 2020   46  
11 Jan 2020   44  
12 Jan 2020   60  
13 Jan 2020   43  
14 Jan 2020   42  
15 Jan 2020   44  
16 Jan 2020   53  
17 Jan 2020   65  
18 Jan 2020   36  
19 Jan 2020   59  
20 Jan 2020   59  
21 Jan 2020   42  
22 Jan 2020   50  
23 Jan 2020   47  
24 Jan 2020   40  
25 Jan 2020   32  
26 Jan 2020   49  
27 Jan 2020   32  
28 Jan 2020   55  
29 Jan 2020   68  
30 Jan 2020   38  
31 Jan 2020   33