สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   85  
2 Oct 2020   63  
3 Oct 2020   52  
4 Oct 2020   40  
5 Oct 2020   64  
6 Oct 2020   62  
7 Oct 2020   40  
8 Oct 2020   68  
9 Oct 2020   57  
10 Oct 2020   56  
11 Oct 2020   59  
12 Oct 2020   57  
13 Oct 2020   45  
14 Oct 2020   52  
15 Oct 2020   49  
16 Oct 2020   67  
17 Oct 2020   58  
18 Oct 2020   52  
19 Oct 2020   123  
20 Oct 2020   65  
21 Oct 2020   66  
22 Oct 2020   74  
23 Oct 2020   87  
24 Oct 2020   49  
25 Oct 2020   64  
26 Oct 2020   60  
27 Oct 2020   73  
28 Oct 2020   72  
29 Oct 2020   80  
30 Oct 2020   50  
31 Oct 2020   40