สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   49  
2 Nov 2020   59  
3 Nov 2020   53  
4 Nov 2020   65  
5 Nov 2020   81  
6 Nov 2020   70  
7 Nov 2020   71  
8 Nov 2020   71  
9 Nov 2020   66  
10 Nov 2020   49  
11 Nov 2020   78  
12 Nov 2020   92  
13 Nov 2020   74  
14 Nov 2020   63  
15 Nov 2020   67  
16 Nov 2020   66  
17 Nov 2020   83  
18 Nov 2020   68  
19 Nov 2020   68  
20 Nov 2020   63  
21 Nov 2020   47  
22 Nov 2020   27  
23 Nov 2020   41  
24 Nov 2020   126  
25 Nov 2020   57  
26 Nov 2020   58  
27 Nov 2020   46  
28 Nov 2020   42  
29 Nov 2020   58  
30 Nov 2020   54