สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2020   64  
2 Dec 2020   78  
3 Dec 2020   88  
4 Dec 2020   70  
5 Dec 2020   64  
6 Dec 2020   54  
7 Dec 2020   85  
8 Dec 2020   56  
9 Dec 2020   63  
10 Dec 2020   82  
11 Dec 2020   64  
12 Dec 2020   52  
13 Dec 2020   66  
14 Dec 2020   93  
15 Dec 2020   95  
16 Dec 2020   60  
17 Dec 2020   62  
18 Dec 2020   66  
19 Dec 2020   69  
20 Dec 2020   34  
21 Dec 2020   59  
22 Dec 2020   68  
23 Dec 2020   82  
24 Dec 2020   74  
25 Dec 2020   52  
26 Dec 2020   41  
27 Dec 2020   62  
28 Dec 2020   90  
29 Dec 2020   54  
30 Dec 2020   42  
31 Dec 2020   70