สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   35  
2 Feb 2020   31  
3 Feb 2020   64  
4 Feb 2020   56  
5 Feb 2020   48  
6 Feb 2020   66  
7 Feb 2020   59  
8 Feb 2020   36  
9 Feb 2020   41  
10 Feb 2020   40  
11 Feb 2020   51  
12 Feb 2020   47  
13 Feb 2020   40  
14 Feb 2020   73  
15 Feb 2020   43  
16 Feb 2020   45  
17 Feb 2020   51  
18 Feb 2020   57  
19 Feb 2020   45  
20 Feb 2020   56  
21 Feb 2020   51  
22 Feb 2020   37  
23 Feb 2020   37  
24 Feb 2020   46  
25 Feb 2020   64  
26 Feb 2020   43  
27 Feb 2020   38  
28 Feb 2020   53  
29 Feb 2020   44