สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   44  
2 Mar 2020   44  
3 Mar 2020   51  
4 Mar 2020   43  
5 Mar 2020   54  
6 Mar 2020   44  
7 Mar 2020   29  
8 Mar 2020   47  
9 Mar 2020   33  
10 Mar 2020   38  
11 Mar 2020   43  
12 Mar 2020   46  
13 Mar 2020   60  
14 Mar 2020   48  
15 Mar 2020   44  
16 Mar 2020   34  
17 Mar 2020   47  
18 Mar 2020   50  
19 Mar 2020   54  
20 Mar 2020   63  
21 Mar 2020   44  
22 Mar 2020   35  
23 Mar 2020   65  
24 Mar 2020   76  
25 Mar 2020   71  
26 Mar 2020   51  
27 Mar 2020   42  
28 Mar 2020   53  
29 Mar 2020   42  
30 Mar 2020   58  
31 Mar 2020   53