สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   59  
2 Apr 2020   69  
3 Apr 2020   50  
4 Apr 2020   43  
5 Apr 2020   31  
6 Apr 2020   35  
7 Apr 2020   68  
8 Apr 2020   53  
9 Apr 2020   42  
10 Apr 2020   45  
11 Apr 2020   40  
12 Apr 2020   32  
13 Apr 2020   38  
14 Apr 2020   55  
15 Apr 2020   52  
16 Apr 2020   38  
17 Apr 2020   43  
18 Apr 2020   38  
19 Apr 2020   39  
20 Apr 2020   53  
21 Apr 2020   81  
22 Apr 2020   131  
23 Apr 2020   56  
24 Apr 2020   57  
25 Apr 2020   48  
26 Apr 2020   37  
27 Apr 2020   41  
28 Apr 2020   45  
29 Apr 2020   43  
30 Apr 2020   38