สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   50  
2 May 2020   60  
3 May 2020   60  
4 May 2020   49  
5 May 2020   49  
6 May 2020   55  
7 May 2020   67  
8 May 2020   60  
9 May 2020   50  
10 May 2020   47  
11 May 2020   64  
12 May 2020   51  
13 May 2020   52  
14 May 2020   49  
15 May 2020   62  
16 May 2020   47  
17 May 2020   48  
18 May 2020   51  
19 May 2020   52  
20 May 2020   43  
21 May 2020   47  
22 May 2020   72  
23 May 2020   49  
24 May 2020   46  
25 May 2020   55  
26 May 2020   44  
27 May 2020   68  
28 May 2020   42  
29 May 2020   49  
30 May 2020   47  
31 May 2020   34